Мехмед Салих Кунгю

Образование:Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Преподавател по физическо възпитание и спорт

 

Юсеин Мустафа Леши

Образование: професионален бакалавър

ПУИ – град Кърджали

Преподавател по физическо възпитание и спорт