Мехмед Салих Кунгю

Образование:Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Преподавател по физическо възпитание и спорт

Ангел Иванов Гатдеров

Образование: Висше

НСА – гр. София

Преподавател по физическо възпитание и спорт

Карим Мустафов Чаушов

Образование:Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Преподавател по физическо възпитание и спорт