Защита на личните данни на СУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Якоруда съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).