Днес на 14.02.2024г. ученици от СУ “Св. св. Кирил и Методий” ни убедиха, че Любовта е химия и какви са традициите за Деня на любовта по цял свят.

Под ръководството на г-жа Накова и г-жа Хаджийска ученици от 8 – клас и 11 – клас ни показаха многобройни нюанси в любовта, еуфория от чувства изригващи като вулкан, получихме глътка кислород, видяхме тайнството и магията на химията в любовта.

Днес на 19.04.2022г. при изключителен интерес и присъствие от страна на Старши експерт по чужди езици и майчин език г-жа Тренева, Старши експерт по математика, информатика и информационни технологии г-жа Манова, както и преподаватели от общините Якоруда, Белица, Разлог, Банско, при отлична организация от директорът на учебното заведение г-н Николай Хаджиценев, в СТЕМ кабинета на СУ” Св. Св. Кирил и Методий”, се проведе БИНАРЕН УРОК по английски език и математика на тема” КООРДИНАТНА СИСТЕМА” с ученици от 8а и 9а клас, профил ” Природни науки”, с преподаватели: г-жа Таня Кундева и г-жа Ани Лачова. В урокът бе осъществена интердисциплинарна връзка между английски език- математика- информационни технологии. Учениците демонстрираха отлични езикови умения, перфектно произношение, логическо мислене в поставените задачи, умело използване на различни дигитални платформи и инструменти. Нашите възпитаници създадоха забавна учебна среда и демонстрираха, че изучаването на трудни предмети може да се превърне в забава и усъвършенстване. ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС ДЕЦА!!!

На 19. 04. 2022 г. се проведе открит урок в STEM среда, изнесен от Мустафа Кунгьов – учител по човекът и природата, и учениците от VI a клас на тема: ,,Кръвоносна система. Кръвообращение”. Гости на събитието бяха г-жа Анета Стоянова – страши експерт по природни науки и екология към РУО – Благоевград, Николай Хаджиценев – директор на СУ ,,Св. св. Кирил и Методий” – Якоруда, учители от общините Якоруда, Белица, Разлог и Банско. Методът на преподаване на предвидения учебен материал, обогати децата както с полезни знания от науката биология, така и нужни умения в науката ,,живот”. Учениците проявиха креативност и направиха макет на кръвообращението при човека, модели на бели и червени клетки. С помощта на VR очила, наблюдаваха човешко сърце, а чрез електронните микроскопи изследваха състава на човешката кръв. Проведеният електронен тест в електронната платформа върху знанията за кръвоносната система и кръвообращението при човека LearningApps отчете отлична успеваемост при дадените от учениците отговори. Сърдечно благодарим на нашите ученици и на родителите за грижите и възпитанието, които се виждат като резултат в децата!