Айшен  Алиш Осенска

Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по музика

1

Айше Мустафа Мехмед

Образование:Висше

Университет: “Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по изобразително изкуство