През учебната 2014/2015 година в СОУ ” Св. Св. Кирил и Методий” продължава работата по проект „Успех“, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

Наименование на извънкласната дейност Брой ученици Учител/ръководител
Тенис на маса 11 Мехмед Кунгю
Тежка атлетика 10 Юсеин Леши
Аз и светът около мен 8 Мунисе Чаушова
Искам да успея 9 Петър Гугалов
Празничен кръговрат 6 Любка Вацкова
Знам, мога, ще успея 10 Гергана Никулкина
Краезнание 15 Вайдин Мисанков
Чар и красота 10 Айше Осман
Училището празнува 6 Анна Никулкина
Желание 14 Ирина Грънчарова
Забавлявай се и учи 13 Галя Вардева
Бързи, смели, сръчни 7 Елиана Амудова
Сръчни ръце 10 Анна Делиева
Докато играя, мога всичко да узная 10 Найла Сапунджи
Играя, уча се и пея 9 Галя Шаламанова
Хороводец 13 Катя Хаджиценева
Мултимедиен свят 8 Катя Хаджиценева
Здрав дух в здраво тяло 10 Анна Делиева
Здрав дух в здраво тяло 10 Найла Сапунджи
Общуване чрез танци 14 Анна Гръкова
Аз живея здравословно 11 Анна Гръкова
Млад предприемач 10 Адиле Шаранска
Играем и се забавляваме на английски език 9 Татяна Калоянова
Спортувай и се забавлявай 6 Мехмед Кунгю
Млад природолюбител 12 Анифе Кунгьова
Природата и детето 10 Емилия Зайкова