Бюджет за 2024г. на СУ “Св. св. Кирил и Методий”

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12. 2023г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2023г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2023г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.12.2022г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2022г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2022г.

Информация   за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2022г.

Бюджет за 2022 г. на СУ “Св. св. Кирил и Методий”

Информация   за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2021г.

Информация  за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2021г.

Бюджет за 2021г. на СУ “Св. св. Кирил и Методий”

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2021г.

Изпълнение  на делегирания бюджет  към 31.12.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2020г. /трето тримесчие/

Отчет за второто тримесечие на 2020 година.

 Отчет на бюджета  за първо тримесечие на 2020 г.

Бюджет за 2020 година на СУ “Св. св. Кирил и Методий”  


Изпълнение на делегирания бюджет  към 31.12.2019 г.

Отчет на бюджета  за трето  тримесечие на 2019 г.

Отчет на бюджета  за второ  тримесечие на 2019 г.

 Отчет на бюджета  за първо тримесечие на 2019 г.

Бюджет за 2019 година на СУ “Св. св. Кирил и Методий”    


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. 


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчет на бюджета  за трето тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджета  за второ тримесечие на 2017 г.

  Отчет на бюджета  за първо тримесечие на 2017 г.

 Бюджет за 2017 година на СУ “Св. св. Кирил и Методий”    


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет на бюджета  за трето тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета  за второ тримесечие на 2016 г.

 Отчет на бюджета  за първо тримесечие на 2016 г.

Бюджет за 2016 година на СОУ “Св. св. Кирил и Методий”    

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Отчет за бюджета за трето тримесечие на 2015 г.

Отчет за бюджета за второ тримесечие на 2015 г.

Отчет на бюджета  за първо тримесечие на 2015 г.

Бюджет за 2015 година на СОУ “Св. св. Кирил и Методий”


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.09.2013 г.