Отчет на бюджета  за първото тримесечие на 2019 г.

Бюджет за 2019 година на СУ “Св. св. Кирил и Методий”    


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. 


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчет на бюджета  за третото тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджета  за второто тримесечие на 2017 г.

  Отчет на бюджета  за първото тримесечие на 2017 г.

 Бюджет за 2017 година на СУ “Св. св. Кирил и Методий”    


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет на бюджета  за третото тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета  за второто тримесечие на 2016 г.

 Отчет на бюджета  за първото тримесечие на 2016 г.


Бюджет за 2016 година на СОУ “Св. св. Кирил и Методий”    

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Отчет за бюджета за третото тримесечие на 2015 г.

Отчет за бюджета за второто тримесечие на 2015 г.

Отчет на бюджета  за първото тримесечие на 2015 г.

Бюджет за 2015 година на СОУ “Св. св. Кирил и Методий”


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.09.2013 г.