Ирина Иванова Грънчарова

Образование:Висше

Университет:” Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по история и цивилизация

 

Вайдин Хасанов Мисанков

Образование:Висше

Университет:” Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по история и цивилизация