Даяна Венциславова Гръкова

Образование:Висше

Университет:” Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по история и цивилизация

Вайдин Хасанов Мисанков

Образование:Висше

Университет:” Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по история и цивилизация