График за провеждане на контролни и класни работи на учениците 5-7 клас през II– ри срок на учебната 2018/2019 г.
График за провеждане на контролни и класни работи на учениците 8-12 клас през II– ри срок на учебната 2018/2019 г.

 

График за провеждане на контролни и класни работи на учениците 5-7 клас през I– ви срок на учебната 2018/2019 г.
График за провеждане на контролни и класни работи на учениците 8-12 клас през I– ви срок на учебната 2018/2019 г.