article_530_1376946119717_4Найла Ибрахимова Сапунджи – старши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “Паисий Хилендарски”- гр. Пловдив

Специалност: начална училищна педагогика

 

Фатима Салих Леши- старши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “„Св. Климент Охридски“”- гр. София

Специалност: начална училищна педагогика

 

Катя Георгиева Бучкова –старши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Специалност: начална училищна педагогика

 

Мунисе Мустафа Чаушова –старши учител, І-ІV клас

 Образование: професионален бакалавър

ИПУ “Кирил и Методий”- гр. Дупница

Специалност: начална училищна педагогика

 

Галя Илиева Шаламановастарши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Специалност: начална училищна педагогика

 

Любка Николова Вацкова– старши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Специалност: начална училищна педагогика

 

Пепа Мирчова Баненска– старши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Специалност: начална училищна педагогика

 

Елиана Славчова Амудова– старши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Специалност: начална училищна педагогика

 

Анна Василева Делиева– старши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Специалност: начална училищна педагогика

 

Анна Костадинова Никулкина– старши учител, І-ІV клас

 Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Специалност: начална училищна педагогика