Приключи обучението на учениците от първи клас по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност2: Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Учениците успешно завършиха обучението и получиха сертификати.

В СУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведе обучение по Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4 по Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”.

Дейност 2 – Ръководител: Катя Хаджиценева

Дейност 3 – Ръководител: Фатиме Бодева

Дейност 4 – Ръководител: Фатиме Бодева