Николай Петров Хаджиценев

ДИРЕКТОР

Образование: Висше

Националната спортна академия „Васил Левски” – гр. София

Специалност: Физическо възпитание и спорт

Анна Василева Гръкова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Образование: Висше
Университет: “Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Специалност: Мениджър в образованието