Николай Петров Хаджиценев

ДИРЕКТОР

Образование: Висше

Националната спортна академия „Васил Левски” – гр. София

Специалност: Физическо възпитание и спорт

Анна Василева Гръкова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Образование: Висше
Университет: СУ “Св. Климент Охридски” – гр. София

Специалност: Биология и Химия

Нина Александрова Малчова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: Висше

Университет: „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Специалност:  Английски език