Николай Петров Хаджиценев

ДИРЕКТОР

Образование: Висше

Националната спортна академия „Васил Левски” – гр. София

Специалност: Физическо възпитание и спорт

Анна Василева Гръкова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Образование: Висше
Университет: СУ “Св. Климент Охридски” – гр. София

Специалност: Биология и Химия