Летописът на просветното дело в Якоруда започва на 17 май 1835 г., когато първият учител, възрожденецът поп Стойко Грашкин за пръв път на обществено място, т. е. в двора на новопостроената църква „ Св. Никола” събира якорудските деца, за да ги учи на четмо и писмо. В последствие училището е настанявано в частни къщи и функционира като килийно. По-широкият умствен кръгозор на поп Стойко му е давал възможност да занимава учениците си с интересни и полезни неща извън програмата.9999

Около 1850 г. той предава училището на Минко Кюркчийски и в летописа на образователното дело започват да се редят имена на учители, които оставят светла диря след себе си. Георги Назарчов , ученик на Йоаким Груев, който през 1865 г. преустройва училището и въвежда взаимоучителния метод. През негово време е построена първата училищна сграда в Якоруда. Дамян Попов, ученик на Йоаким Груев, обаятелен човек и с бунтарски дух e направил якорудското училище най-известно в Разложко. Постъпили и първите ученички. Замфир Младенов – чувствително  е подобрил материалната база на училището. За първи път е организирал честване на празника на Св.св. Кирил и Методий, провел  е първия публичен изпит на открито „На Беглика” – мястото на днешната черква. В периода 1870 до 1875 година училището в Якоруда е в разцвет.9

 

През 1903 г. родолюбивите якорудчани построяват нова училищна сграда със собствени средства и труд. През годините от 1885 до 1915 г. в Якоруда съществува непълен, а през 1915 г. е открит пълен прогимназиален курс. Този период е свързан с учителите Никола Бележков, Тодора Попниколова – първата жена учителка в Разложко, Георги Вригазов, Иван Попкостов Рашков. Неописуема е радостта на якорудчани от Освобождението през 1912 г. През 1913/14 г. училището процъфтява – в него се учат вече 588 ученици.

След войните  богата просветна дейност развиват Иван Мицев и родолюбивите якорудчани Никифор Попфилипов – народен учител и писател–краевед, поставя началото на театралната самодейност; Ангел Седлоев-Ефендията – рядко оригинална и колоритна личност, първият средищен директор, който умело ангажирал обществеността за решаване на училищните проблеми; Георги Илиев Гьошев -един от основателите на читалището и много други. Нарастналия брой ученици налага да се построи нова училищна сграда и това става през 1933/34 г. – част от сградата на сегашното СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”.

Разширява се и непрекъснато се модернизира материалната база.Забележителни успехи постига училището в областта на художествената самодейност. Гордост през този период са успехите на ученическия духов оркестър, лауреат на републикански фестивали, носител на високи отличия и званието ” представителен”.

В своята 180 годишна история, училището в Якоруда има утвърдени традиции. Днес то се гордее със своите възпитаници, завършили успешно висше образование. Стотици са лекарите, инженерите, икономисти, юристи и мн. други, работещи в цялата страна.

За големия принос в просветното дело и по случай 140 г. юбилей ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Якоруда с указ на Държавния съвет №1390 от 21. VІІ. 1975 г. е наградено с орден „Кирил и Методий” І-ва степен.

За своята 150- годишнина през 1985 г. училището отново е наградено с орден „ Кирил и Методий” І-ва степен.

Със заповед № РД9 14-52 от 10.06.2002 г. на Министъра на образованието и науката, ОУ „ Св. Св Кирил и Методий”- гр.Якоруда е преобразувано в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”.