Марияна Николаева Гатдерова– ръководител група в ЦОУД на 2 “а” , 2 “б” и 2 “в” клас 

Длъжност:  Учител в начален етап

Образование: Висше

Специалност: начална училищна педагогика

Университет: „Неофит Рилски“- гр. Благоевград

Орхан Исмаилов Ловчелиев– ръководител група в ЦОУД на  3″а” , 3 “б” и  3 ” в” клас 

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше

Специалност: начална училищна педагогика

Университет: „Неофит Рилски“- гр. Благоевград

Мустафа Исмаилов Кунгьов- ръководител група в ЦОУД на  5″а” и 5 “б” клас 

Длъжност: Старши учител в прогимназиален етап

Образование:Висше

Специалност: химия и физика

Университет:”Епископ Константин Преславски“-гр. Шумен

Сашо Георгиев Рабанов- ръководител група в ЦОУД на  6″а” и 6 “б” клас 

Длъжност: Старши учител в прогимназиален етап

Образование:Висше

Специалност: география

Университет:”Неофит Рилски”-гр. Благоевград

Адиле Юсуфова Хаджиева-Шаранска- ръководител група в ЦОУД на  7 “а” и 7 “б” клас 

Длъжност: Старши учител в прогимназиален етап

Образование:Висше

Специалност: маркетинг и мениджмънт

Университет:”Неофит Рилски”-гр. Благоевград