ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
УЧЕБНА 2021/2022 г.

      Сесия май – юни 2021-2022г.

  • Български език и литература – 18.05.2022 година, начало 08.30 часа
  • II ДЗИ – 20.05.2022 година, начало 08.30 часа
  • ДЗИ по желание в периода – 26.05.2022 година до 03.06.2022г.

      Сесия август- септември 2021-2022г.

  • Български език и литература – 25.08.2022 година, начало 08.30 часа
  • II ДЗИ – 26.08.2022 година, начало 08.00 часа
  • ДЗИ по желание в периода – 29.08.2022 година до 02.09.2022г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална
квалификация през учебната 2021 – 2022 година: