1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

ДЗИ

Сесия май-юни

Български език и литература

21 май 2019 г., начало 8:00 ч. 

Втори държавен зрелостен изпит

23 май 2019 г., начало 8:00 ч. 

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода от 28 май 2019 г. до 31 май 2019 г.

ДЗИ

Сесия август-септември

Български език и литература

28 август 2019 г., начало 8:00 ч. 

Втори държавен зрелостен изпит

29 август 2019 г., начало 8:00 ч. 

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода от 30 август 2019 г. до 4 септември 2019 г.

2. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити 

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити  05.03.2019 г. – 18.03.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити:                                                                                          
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от
училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ до 20.03.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 17 .05.2019 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2019 г.
Оценяване на изпитните работи 25.05.2019 г. -08.06.2019 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 13.06.2019 г.
 
Повече информация:
  • Заповед на министъра на образованието и науката за провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2018/2019 г.
  • Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити