ДЗИ 2018

График за провеждане на държавните  зрелостни изпити през учебната  2017/2018 година

Сесия май-юни

Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08:00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08:00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.

График на дейностите:

 1. Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – 05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.
 2. Допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.
 3. Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 18.05.2018 г.
 4. Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.
  Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018 г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08:00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.

График на дейностите:

 1. Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.
 2. Допускане до държавни зрелостни изпити – до 23.08.2018 г.
 3. Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 24.08.2018 г.
 4. Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити – до 25.08.2017 г.
  Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018 г.

За Втория ДЗИ може да избирате от следните предмети:

 • чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език);
 • математика;
 • физика и астрономия;
 • биология и здравно образование;
 • химия и опазване на околната среда;
 • история и цивилизация;
 • география и икономика;
 • предметен цикъл „Философия“

Повече информация:

Заповед  № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити