Александра Георгиева Шаламанова 448x253_2_2377463daeec7451be1a3c58fa82d365d45f

Образование: Висше

Университет: „Св. Климент Охридски” – гр. София

Преподавател по немски език


Таня Александрова Кундева          bezplatno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Образование: Висше

Университет: „Св. Климент Охридски” – гр. София

Преподавател по английски език

Татяна Славова Калоянова

Образование: Висше

Университет: “Тракийски университет”– гр. Стара Загора

Преподавател по английски език

Рая Даньова Роснева

Образование: Висше

Университет: „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по английски език

 Сабие Реджеп Джемал

Образование: Висше

Университет: „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по английски език

Ферида Хасан  Паспалова 

Образование: Висше

Специалност: английски език

Университет:”Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Преподавател по английски език

Шахсине Салих Юсуф

Образование: Висше

Университет: „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Преподавател по английски език