инж. Фатиме Салихова Бодева

Образование: Висше
Университет:  ТУ- гр. София ; “Неофит Рилски”- гр. Благоевград
Преподавател по информатика и информационни технологии

Катя Иванова Хаджиценева

Образование: Висше
Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград
Преподавател по информационни технологии

Нина Каменова Цинцева

Образование: Висше
Университет: „Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив
Преподавател по информационни технологии

Вахиде Байрам Осман

Образование: Висше

Университет: “Неофит Рилски”- гр. Благоевград

Преподавател по информационни технологии и информатика