Айше Сабри Осман

Образование: Висше
Университет: “Неофит Рилски”- гр.Благоевград
Преподавател по информатика и информационни технологии

 Ати Мустафова Хадживезулова

Образование: Висше
Университет: “Неофит Рилски”- гр.Благоевград
Преподавател по информатика и информационни технологии

Фатиме Салихова Бодева

Образование: Висше
Университет: “Неофит Рилски”- гр.Благоевград
Преподавател по информатика и информационни технологии

Катя Иванова Хаджиценева

Образование: Висше
Университет: “Неофит Рилски”- гр.Благоевград
Преподавател по информационни технологии

Нина Каменова Цинцева

Образование: Висше
Университет: „Паисий Хилендарски“- гр.Пловдив
Преподавател по информационни технологии