SAM_0227УНИФОРМАТА – СИМВОЛ И ВЪЗМОЖНОСТ

ЗА РАВЕН СТАРТ В ЖИВОТА

     Униформата е един от символите  на училището.Тя е знак за принадлежност към   определено учебно заведение, което е като втори дом за учениците, където те също  могат  да бъдат защитени и подкрепени. Униформата им дава самочувствие и  равнопоставеност   в социално и материално отношение. Отличава ги от  представителите на другите   училища.

 

Елементи на облеклото са:  

  • риза;
  • вратовръзка;
  • панталон, цвят черен или тъмносин – за момчетата;
  • пола, карирана – за момичетата;
  • пуловер с логото на училището.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Чл. 135. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Ученикът има следните задължения:

  1. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за дейността на училището;