Съобщение!

Уважаеми родители! На основание  Заповед РД-01-626/ 27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването за периода от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г./включително/ учениците от VIII до XII клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“  преминават  към обучение от разстояние в електронна среда. Прочетете повече…

COVID – 19

Мерки за работа на СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” град Якоруда през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19 Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19 Прочетете повече…

РАЗРЕШАВ А М: На зрелостниците, положили ДЗИ по български език и литература и втори задължителен ДЗИ по избор в тридневен срок, считано от 19.06.2020 година до 23.06.2020 година включително в кабинета на ЗДУД в присъствието на Анна Гръкова — ЗДУД, Прочетете повече…