ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО  НА УЧЕНИЦИТЕ В VIII КЛАС ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г. В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ЯКОРУДА

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В:

   I етап на класиране –   05.07.2022г. – 07.07.2022 г. вкл.

  III етап на класиране – 26.07.2022г. – 27.07.2022 г. вкл.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

  На първи етап на класиране: 13.07.2022г. –  15.07.2022 г.

  На втори етап на класиране:  21.07.2022г. – 22.07.2022 г.

  На трети етап на класиране:   01.08.2022г. -02.08.2022 г.

         РАБОТНО ВРЕМЕ  ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ  ОТ  КОМИСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

                                                        08:00 – 18:00 часа

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Профил “Природни науки” 1 паралелка – 26 ученици

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 1 паралелка—26 ученици

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

УТВЪРДЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

Профил “Природни науки” 1 паралелка – 26 ученици

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Прием в първи клас за учебната 2020/2021


Прием в 8. клас за учебната 2020/2021 година на СУ” Св.Св. Кирил и Методий” утвърден със Заповед  №РД-06-251/29.04.2020 г. на началника на РУО – Благоевград

Профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език – 1 брой

с профилиращи предмети:
Биология и здравно  образование и Химия и опазване на околната среда;
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
Брой ученици: 26
Балообразуване:
НВО – БЕЛ /удвоена оценка/
НВО – математика /удвоена оценка/
Оценки от свидетелството за завършено основно образование – Биология и ЗО и Химия и ООС

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Кампания 2019/2020

За учебната 2019/2020 година СУ “Св. Св. Кирил и Методий” ще приема ученици в следните паралелки:

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“

1 паралелка (26 ученици) Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда с интензивно изучаване на  английски език

Балообразуване:

удвоените точки от Националното външно оценяване по български език и литература  (макс.  2 х 100 = 200 т.);
удвоените точки от Националното външно оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература  и биология и здравно образование, превърнати в точки   (макс. 2 x 50 =100 т.).

Максимален бал: 500 точки

1 паралелка (26 ученици) Химия и опазване на околната среда и физика и астрономия с интензивно изучаване на  английски език

    

Указание за Online кандидатстване след VII клас

Прием в VIII клас за учебната 2017-2018 година

Вид паралелка профил „Хуманитарни науки“
Форма на обучение дневна, 26 ученика
Приемни изпити  от резултатите по НВО – Математика + НВО – Български език и литература.
 Профилиращи предмети Български език и литература, Английски език,История и цивилизация
Срок на обучение:     5 години
Вид паралелка профил „Икономическо развитие”
Форма на обучение дневна, 26 ученика
Приемни изпити  от резултатите по НВО – Математика + НВО – Български език и литература.
Профилиращи предмети Български език и литература, Английски език, География и икономика
Срок на обучение:     5 години

Прием в I  клас за учебната 2017-2018 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Молба по образец.
2.Копие от удостоверение за раждане на детето.
3.Удостоверение за завършена подготвителна група в детската градина.

ПРИЕМ  СЛЕД  ОСМИ   КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2016/2017  ГОДИНА

 
Профил: Технологичен “Предприемачество и бизнес”

Профилиращи предмети:

 1. Технологии;
 2. Информационни технологии;
 3. География и икономика;
Балообразуване:

 • Български език и литература;
 • География и икономика;
 • Среден успех от дипломата

Срок на обучение:4 години

ПРИЕМ  СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  Паралелка  
  Профил: Хуманитарен- Английски език Профилиращи предмети:

 1. Английски език;
 2. Български език и литература;
 3. История и цивилизация;

 Срок на обучение: 5 години    

    Национални изпити-тест:  

 • Български език и литература
 • Математика

Балообразуване: БЕЛ, История и цивилизация