Прием в VIII клас за учебната 2017-2018 година

Вид паралелка профил „Хуманитарни науки“
Форма на обучение дневна, 26 ученика
Приемни изпити  от резултатите по НВО – Математика + НВО – Български език и литература.
 Профилиращи предмети Български език и литература, Английски език,История и цивилизация
Срок на обучение:     5 години

 

Вид паралелка профил „Икономическо развитие”
Форма на обучение дневна, 26 ученика
Приемни изпити  от резултатите по НВО – Математика + НВО – Български език и литература.
Профилиращи предмети Български език и литература, Английски език, География и икономика
Срок на обучение:     5 години

 

Прием в I  клас за учебната 2017-2018 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Молба по образец.
2.Копие от удостоверение за раждане на детето.
3.Удостоверение за завършена подготвителна група в детската градина.

СУ „Св.Св. Кирил и Методий” предвижда обучението на учениците да се осъществява в 2 паралелки. Учителите на I клас през учебната 2017 /2018 година ще бъдат:

Старши учител г-жа Катя Бучкова

Старши учител г-жа Мунисе Чаушова

 


 

ПРИЕМ  СЛЕД  ОСМИ   КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2016/2017  ГОДИНА

 
Профил: Технологичен “Предприемачество и бизнес”

Профилиращи предмети:

 1. Технологии;
 2. Информационни технологии;
 3. География и икономика;
Балообразуване:

 • Български език и литература;
 • География и икономика;
 • Среден успех от дипломата

Срок на обучение:4 години

 

ПРИЕМ  СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  Паралелка  
  Профил: Хуманитарен- Английски език Профилиращи предмети:

 1. Английски език;
 2. Български език и литература;
 3. История и цивилизация;

 Срок на обучение: 5 години    

    Национални изпити-тест:  

 • Български език и литература
 • Математика

Балообразуване: БЕЛ, История и цивилизация