График на учебното време

Начало на учебната година – 15 септември 2017 г. – 9:30 ч.

Заповед

№ РД 09-4130/29.08.2017 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)


 

Начало на учебната година – 15 септември 2016 г. – 9:30 ч.

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I – XI клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

09.02.2017 г. – за I – XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V – VIII клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. – V – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX – XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)


ЗАПОВЕД 

№ РД – 09 1221/ 28.08.2016 г.

График на учебното време за учебната 2015/2016 година

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 • 31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна6d7b5f45fffcdf8d358140af42ae8bdd
 • 24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. коледна
 • 30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна
 • 02.04. 2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
 • 02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. пролетна за ХІІ клас

2. Неучебни дни

 • 18.05.2016 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ
 • 20.05.2016 г. Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г.

4. Край на втория учебен срок

 • 13.05.2016 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
 • 24.05.2016 г. І клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2016 г. ІІ – ІV клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2016 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2016 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием
 • след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език)
 • 30.06.2016 г. ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. – коледна ваканция
31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. – зимна ваканция
02.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас
08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – пролетна ваканция за ХІІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2015 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2015 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

04.02.2015 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

14.05.2015 г. – XII клас (13 учебни седмици)
21.05.2015 г. – I клас (13 учебни седмици )
29.05.2015 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2015 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2015 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2015 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )