Ани Любенова Лачова

Образование: Висше

Университет: „Паисий Хилендарски“ -гр. Пловдив

Преподавател по математика

 

Галя Кирилова Вардева

Образование: Висше

Университет: „Паисий Хилендарски“ -гр. Пловдив

Преподавател по математика

 

Гюлтен Рамаданова Кунгьова

Образование: Висше

Университет: „Неофит Рилски“ -гр. Благоевград

Преподавател по математика