НВО 2024г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ:

ІV кла

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

Правила за информационна сигурност

Декларация 

Инструктаж за ученика

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Приложения НВО7 2023
Х клас
Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.
• Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
– за ниво А2, начало 11,30 часа
РД09-4065/ 30.08.
– за ниво А1, начало 12,00 часа
• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
в зависимост от нивото.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите
от националните външни оценявания

Инструктаж на ученика