СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- ГРАД ЯКОРУДА

Външно оценяване


ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
IV клас
nvo4.jpg
  • Български език и литература – 7 май 2015г.
  • Математика – 8 май 2015г.
  • Човекът и обществото -  12 май 2015г.
  • Човекът и природата -  13 май 2015г.
dzi_12.gif
  • Български език и литература – 20 май 2015 год.
  • Математика – 22 май 2015 год.
  • КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” – 26 май 2015 год.
  • Чужд език – 27 май 2015 год.
  • КОО „Природни науки и екология” – 28 май 2015 год.
VIII клас с интензивно изучаване на чужд език-
8 klas.jpg19 юни 2015 г.