СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- ГРАД ЯКОРУДА

Външно оценяване

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
IV клас
Български език и литература 07 май 2015 г.
Математика 08 май 2015 г.
Човекът и природата 13 май 2015 г.
Човекът и обществото 12 май 2015 г.
VII клас
Български език и литература 20 май 2015 г.
Математика 22 май 2015 г.
КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” 26 май 2015 г.
Чужди езици 27 май 2015 г.
КОО” Природни науки и екология” 28 май 2015 г.
VIII клас с интензивно изучаване на чужд език
Чужд език 19 юни 2015 г.