СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- ГРАД ЯКОРУДА

Външно оценяване

ІV клас Дата
Български език и литература07 май 2014 г.
Математика08 май 2014 г.
Човекът и природата12 май 2014 г.
Човекът и обществото13 май 2014 г.
VІІ клас
Български език и литература21 май 2014 г.
Математика23 май 2014 г.
КОО “Обществени науки, гражданско
образование и религия”
26 май 2014 г.
Чужди езици27 май 2014 г.
КОО “Природни науки и екология”28 май 2014 г.