Начало

СУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда спечели проект по Програма „Еразъм+”, Ключава дейност1 „Образователна мобилност за граждани, сектор „Училищно образование”

Проектът на тема „Иновативни подходи в управлението и преподаването – ключ към бъдещи успехи” има за цел да подпомогне в дългосрочен план професионалното развитие на 12 човека от управленския, административен и педагогически персонал на СУ „Св.св. Кирил и Методий”-гр. Якоруда. Проектът е с продължителност 18 месеца. Планираните мобилности, свързани с Прочетете повече…