Повод за гордост!

С класирането си Бирсен Ибрахим от Xa клас се доказа и сред висшисти и получи възможността да стане блогър в „Походът”. Можете да следите творчеството й в сайта https://pohodut.org/. Участниците в състезанието тази година трябваше да застъпят една от следните нелеки теми: 1. взаимодействието на човека с природата 2. чужденецът Прочетете повече…

Важно!

График На часовете за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда за времето от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Якоруда

Съобщение!

Уважаеми родители! На основание  Заповед РД-01-626/ 27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването за периода от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г./включително/ учениците от VIII до XII клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“  преминават  към обучение от разстояние в електронна среда. Платформата, която ще се използва  е MS Teams. Разписанието на Прочетете повече…

COVID – 19

Мерки за работа на СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” град Якоруда през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19 Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19 Правила за регулиране на влизането, излизането от сградата, придвижването по Прочетете повече…