COVID – 19

Мерки за работа на СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” град Якоруда през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19 Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19 Прочетете повече…

РАЗРЕШАВ А М: На зрелостниците, положили ДЗИ по български език и литература и втори задължителен ДЗИ по избор в тридневен срок, считано от 19.06.2020 година до 23.06.2020 година включително в кабинета на ЗДУД в присъствието на Анна Гръкова — ЗДУД, Прочетете повече…

24 май-Ден на славянската писменост и култура

СКЪПИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ! В навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, приемете моите най-искрени поздравления по случай този най-съкровен, най-духовен, най-обединителен и сплотяващ всички българи празник – празник на буквите, сътворени Прочетете повече…

Важно съобщение!

Съгласно З А П О В Е Д № РД09-919/05.05.2020г. на министъра на образованието и науката в условията на обявеното в страната извънредно положение  следствие от предприетите спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 , са направени Прочетете повече…