Съобщение

Със заповед № РД 218-206/12.01.2017 г. на директора на СУ” Св. св. Кирил и Методий” – гр. Якоруда на 12, 13 и 16 януари учебните занятия ще започват в 8.30 часа и ще бъдат с продължителност 30 минути.

Коледен базар

На 20.12.2016 г. отваря врати традиционният коледен базар на учениците от СУ „Свети свети Кирил и Методий” , гр. Якоруда. Всеки клас е приготвил картички и сувенири. Базарът ще бъде отворен вторник и сряда от 11.30 до 17.00 часа в Прочетете повече…

Покана

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 19.12.2016 ., от 17:00 ЧАСА, СВИКВАМ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ЯКОРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО Прочетете повече…

Грейна коледната елха

На 8. 12. 2016 г. бяха запалени светлините на коледното дърво в двора на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Якоруда. Всички ученици присъстваха на тържеството в двора на училището. Тази година програмата мина под надслов:“ Бяла Коледа, бяла Прочетете повече…

На 5.12. 2016 г. в двора на Средно училище“ Свети свети Кирил и Методий“ , гр. Якоруда се проведе ситуация за действие при пожар. Всички ученици бяха изведени от сградата на училището и отведени на безопасно разстояние. В двора бяха Прочетете повече…