Денят на народните будители е официален български празник, който се чества всяка година на 1 ноември.
Поклон пред делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията.