От 2017/2018 учебна година в СУ „Св. Св. Кирил и Методий “ се въвежда нова електронна система.

Феникс е уеб-базирана електронна система предназначена за директори, учители, родители и ученици. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна Интернет връзка, без ограничение във времето на ползване.

Достъпът до електронната система се осъществява от адрес:

http://s98.e-phoenix.bg/

За да влезете в системата, въведете електронната си поща и паролата, която сте получили от класния ръководител.

Електронната система включва всички важни модули, подпомагащи учебния процес в училище:

  1. Електронен дневник
  2.  Съобщения за класа
  3. Уроци
  4. Домашни работи
  5. Тестове