Настоящият календар има за цел да :

  1. обогати двигателната култура на учениците
  2. повиши всестранното им физическо развитие
  3. укрепи здравето и защитно-адаптационните възможности на учениците  спрямо неблагоприятното въздействие на околната среда
  4. формира личностни качества у учениците, с оглед цялостното им изграждане и усъвършенстване като достойни граждани  

Спортният календар предвижда:

           -Вътрешно-училищни състезания между паралелките колективи

           –Групови излети

           –Масово-оздравителни кросове и щафети

1.Цел и задачи

Настоящият спортен календар е изготвен на основание  правилата на МОН и ДАМС за провеждане на ученически игри.

Практикуването на различни видове спорт при децата подобрява цялостното им функционално състояние, укрепва опорно-двигателния апарат, подобрява  гъвкавостта, силата и бързината, координацията и пространствената ориентация. Децата, които са физически активни по-рядко имат проблеми с теглото. Усещането за победа над самия себе си допринася за самоуважението, удовлетворението, доброто самочувствие на детето и изграждането на неговата индивидуалност.

Спортът оказва дългосрочно положително влияние върху двигателните навици, както и правилно отношение към собственото тяло и здраве.
2. Масовооздравителни физкултурни мероприятия

Вътрешно-училищни спортни мероприятия Срок Организатори,
отговорници
Лекоатлетически  кросове и щафети по паралелки.Участие в   европейската седмица на физическата активност и спорта MOVE Week 10.2018г.

29.09.- 05.10.2018г.

Учители по физическо възпитание и спорткласните ръководители
Масово-оздравителен излет до местносттаЧесна 11.2018 г. Учители по физическо възпитание и спорткласните ръководители
Зимен празник на училището в местността “Трещеник” като се проведат състезания по:

-Ски спускане

-Спускане със шейни

01.2019 г Учители по физическо възпитание и спорт,класните ръководители
Турнир по тенис на маса между паралелките в училището 02.2019 г. Учители по физическо възпитание и спорткласните ръководители
Турнир по шах между паралелките в училището 03.2019 г. Учители по физическо
възпитание и спорт
Волейболен турнир между паралелките в училището 04.2018 г. Учители по физическо възпитание и спорт
В чест на патронния празник да се проведат:

-ученически игри и състезания;

05.2019 г. Учители по физическо възпитание и спорт
Ден на спорта празник на училището със състезания по:лека атлетика -подвижни игри 05.2019 г. Учители по физическо възпитание и спорт,класните ръководители
Футболна среща между паралелките в училището. 06.2019 г. Учители по физическо възпитание и спорт