Мерки за работа на СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” град Якоруда през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19

Правила за регулиране на влизането, излизането от сградата, придвижването по коридорите и етажите в условията на COVID – 19

Категории: Начало