РАЗРЕШАВ А М:

На зрелостниците, положили ДЗИ по български език и литература и втори задължителен ДЗИ по избор в тридневен срок, считано от 19.06.2020 година до

23.06.2020 година включително в кабинета на ЗДУД в присъствието на Анна Гръкова — ЗДУД, в качеството и на председател на училищната зрелостна комисия да разгледат и се запознаят със своите оценени изпитни работи в електронната система лично срещу документ за самоличност.

Категории: Начало