Съгласно З А П О В Е Д № РД09-919/05.05.2020г. на министъра на образованието и науката в условията на обявеното в страната извънредно положение  следствие от предприетите спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 , са направени следните промени:

  1 „Дати за провеждане държавните зрелостни изпити“ за сесия май-юни:

  •  Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа
  •  Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа

2. Нови дати в  „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“, както следва:

Допускане до държавни зрелостни изпитидо 29.05.2020г.  
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 29.05.2020г.  
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитидо 29.05.2020г.  
Оценяване на изпитните работи 03 – 14 юни 2020г.  
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 15 юни 2020г.  
Връчване на дипломите за завършено средно образованиедо 26 юни 2020г.  

 Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания“  VII клас:

  • Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

В „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII, промените са:

Оценяване на изпитните работи от НВО17 – 28 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 29 юни 2020 г.
Категории: Начало