Средно училище “Св. св Кирил и Меродии” – гр. Якоруда под ръководството на директора Николай Хаджиценев, се включи в национална програма „Иновации в действие“. В своето посещение в гр. София се потопиха в учебната атмосфера на училището.

В края на ноември група ученици от четвърти и десети клас, учители от начален етап, учители по английски и немски език и директорът на СУ ”Св. св. Кирил и Методий” проведоха първата си мобилност в ЧСЕУ ” БРИТАНИКА”-гр.София. С интерес наблюдаваха открит урок по математика в IV клас и открит урок по английски език в 8 и 10 клас.

Целта на НП „Иновации в действие“ е подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

Категории: Начало