Проектът на тема „Иновативни подходи в управлението и преподаването – ключ към бъдещи успехи” има за цел да подпомогне в дългосрочен план професионалното развитие на 12 човека от управленския, административен и педагогически персонал на СУ „Св.св. Кирил и Методий”-гр. Якоруда. Проектът е с продължителност 18 месеца. Планираните мобилности, свързани с участие в 3 структурни курсове в гр.Барселона-Испания и гр. Порто – Португалия и едно наблюдение в гр. Берлин-Германия, ще са с продължителност една седмица. Те ще предоставят възможност на крайните ползватели да придобият европейски опит, свързан с прилагане на нови методи на мениджмънт и администриране на институцията и иновативни техники на преподаване и учене. Участниците в проекта ще имат възможността да усвоят модерни европейски форми на работа.

Учениците от СУ “Св.св.Кирил и Методий-гр.Якоруда – Бюлент Мисанкова от VIIIа клас, Ясмин Драганова от VIIIб клас и Ясмин Шаранска от XIа клас  ще вземат участие в Проект по Програма Еразъм+ на тема ” Опазване на околната среда” в гр.Ерикли,Одрин.

Категории: Начало