Учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда отбелязаха Деня на търпението – 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник Благовещение.Целта на кампанията е да се повиши единството и толерантността между хората, да напомня на учениците, че трябва да се уважават и да бъдат търпеливи един към друг и заобикалящите ги. Идеята на учениците е този ден да се превърне в традиция, за да предизвикват търпение, взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни отношения между ученици, родители и учители.
Категории: Начало