На 19 .II.2019 г. учениците  от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Якоруда  тържествено отбелязаха 146 години от обесването на Васил Левски. Учениците  от VII a клас под ръководството на г-н Исмаил Цикалов изготвиха  и представиха презентация за Апостола на свободата. След това от 12 часа пред Община  Якоруда ученици от училището под ръководството  на г-жа Мердие Осман изнесоха рецитал , посветен на живота и делото на Дякона. Изготвени бяха лапбук и табла, поставени по коридорите на училището.

Категории: Начало