За поредна година учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. Якоруда се включиха в отбелязването на 16 ноември – международен ден за толерантността. Празникът започна с представяне на презентация за толерантността, която течеше през целия ден във фоайето на училището. Представен беше и филмът „Жертва на агресията в училище“. Учениците от VIII и IX клас бяха подготвили тематични табла и флаери. В голямото междучасие учениците от третите класове изработиха своеобразна „Стена на толерантността, където поставиха своите позитивни послания .. На всички учители и ученици бяха закачени значки под наслов „Заедно срещу тормоза“. Учениците от I до IV клас изписаха сърце в двора на училището, като държаха в ръце розови балони, с което казаха „Не“ на тормоза и „Да“ на толерантните отношения в училище.

Категории: Начало