На 1-ви ноември България отбелязва Деня на народните будители.Той е посветен на делото на книжовниците, просветителите
и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.
.

Категории: Начало