На 5-ти октомври – Международният ден на учителя – колективът на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ бе поздравен с приветствие от учениците от VII б клас и представители на Ученическия съвет. Учениците от IV а клас бяха изготвили презентация със снимки от живота на училището. Отговорници за събитието бяха Елиана Амудова, Вера Шаламанова и Славка Тодева.

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории: Начало