По инициатива на МО на учителите по математика, информатика, информационни технологии, природни науки и екология в Средно училище “Свети свети Кирил и Методий”- гр. Якоруда с ръководители г- жа Ати Хадживезулова, г-ца Нина Цинцева и г-ца Айше Осман проведоха открито занимание на тема: “Кибертормоз”
Мероприятието бе уважено от г- жа Анна Гръкова- заместник-директор на училището. Учениците от VIII а клас представиха презентация и запознаха присъстващите учители от обединението със същността на кибертормоза като невидима заплаха сред подрастващите.
Чрез решаване на ребуси и кръстословици, чрез участието си в игри и състезания, децата стигнаха до извода, че в динамичния и бързо развиващ се свят на технологиите, киберсигурността заема все по- голямо и значимо място в нашето ежедневие.

Категории: Начало