На 21 април по повод Деня на Земята във фоайето на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” беше подредена изложба с предмети на учениците, изработени от отпадъчни материали. Всички участници са подходили творчески, всеки един от изработените предмети е уникален. Впечатление правят макетите на земното кълбо, касичките, панерките, роботите и къщите. Изложбата ще остане до празника на училището и всеки, който има интерес, може да я посети.

Част от инициативите, посветени на Деня на Земята, беше и почистването на училищния двор, което се проведе в петък – 22 април, след учебните занятия. Всички учители и ученици взеха участие.  Засадени бяха цветя, варосани дръвчета, боядисани пейки и алеи. Учениците от 10 а и 11 а клас проявиха творчество и направиха красиви фигури и цветарници.

По – късно същия ден беше организиран и конкурс под надслов ”За хляба наш”. Всеки от класовете участваше с питка. Специална комисия избра и награди най – красивите от питките. След това всички се събраха по класните стаи и се почерпиха. Този конкурс се организира от години в училището. За отбелязване е фактът, че всяка година желаещите да участват се увеличават.

IMG_20160421_110107
« 1 на 14 »
Категории: Начало