На 26.03.2024 г., в СУ „Св.св.Кирил и Методий“- гр. Якоруда се проведе мероприятие, съвместно с Детска педагогическа стая – гр. Разлог, под наслов „Животът е безценен! Не го заменяй с дрога!“. Целта беше превенцията на наркотиците и другите психоактивни вещества. Бяха представени два филма и презентация по актуалната тема. За последствията от опасното шофиране под въздействие на алкохол и наркотици пред учениците говориха г-жа Анка Боянова и г-н Тодор Кокалчев – Инспектори от Детска педагогическа стая към РУ – Разлог. Младежите се информираха и за законовата уредба и санкциите за водачи, които шофират под въздействието на алкохол, наркотични вещества или техните аналози. Впоследствие темата бе подложена на дискусия.

Категории: Начало