Отбелязването на този ден цели да насочи вниманието на хората към опазването на реките, водата и живота в тях. Реките са сладководни басейни с течаща прясна вода, което ги прави съществен елемент за оцеляването на човека, животните и растенията. Учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ отбелязаха този ден като отправиха призив за опазване чистотата на нашата река Места и нейното биологично разнообразие.

Река Места/ на гръцки Нестос/ се образува от сливането на реките Черна и Бяла Места , като Бяла Места извира от езерото Грънчар и се води за начало на реката. Град Якоруда е единственият град в България, разположен от двете страни на нейното корито. Нейната дължина е 273 км, от които 126 км са на българска територия. Влива се чрез делта в Егейско море на територията на Гърция.

Учениците изготвиха проекти, свързани с опазването на речното богатство и се запознаха както с факти , така и с Легендата за любовта между Рила и Пирин и техните деца – красивата Места и буйния Искър. /https://smediaroom.com/…/zabravena-legenda-rila-i-pirin…/

Категории: Начало