Учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий се включиха в отбелязването на Международния ден без тютюнопушене. Инициативата за деня е организирана от РУО – Благоевград с цел подкрепа на усилията и действията по овладяване и справяне с наболелия проблем за тютюнопушенето между младите хора във всички училища от областта.

Тютюнопушенето е основен водещ нездравословен фактор, характерен за учениците от гимназиален етап. Голям процент от учениците пропушват на точно в този период под влияние на приятелски кръг и групов модел на поведение. Рисковете, свързани с тютюнопушенето заемат 21 % (за EC 17 %) от всички смъртни случаи. В България, 37,4 % от населението на възраст над 20 г са активни пушачи (по данни от „Национално проучване на факторите на риска за здравето” на НЦОЗА), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания

Инициативата фокусира младите хора върху въпросите за свободата, зависимостта, ползите и загубите, свързани с тютюнопушенето или с неговите актуални алтернативи – електронни цигари и наргилета. Бяха изработени множество информационни табла, постери, флаери, презентации, показващи вредата от тютюнопушенето. Проведени бяха интерактивни занятия с ученици от гимназиален етап, организирани бяха литературни и други творчески дейности.

Основното послание към всички е опазването на здравето и провеждане на здравословен начин на живот.

Категории: Начало