Всяка година на 25 март, наред с християнският празник Благовещение се отбелязва и Международният ден на търпението. Това е ден, посветен на необходимостта от разбирателство и търпение, на умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и се формира качеството търпение в личността като гарант за устойчивостта на цялото общество, за устояване на предизвикателствата на времето. И тази година учениците и учителите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ казаха „Не на тормоза, да на търпението!“, в знак на съпричастност и протест към тормоза в училище.

Нека не чакаме “световен ден”, за да бъдем добри, празник – за да обичаме, и загуба, за да признаем чувствата си…! Светът вероятно ще е далеч по-поносим, ако обичаме и сме по-добри и търпеливи ВСЕКИ ДЕН!

Категории: Начало