Ние засаждаме жълти минзухари, за да си спомним за децата, които са загинали в Холокостa

Учениците от IVб и VI а клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда, се включиха в ирландската инициатива „Жълт минзухар“. Те засадиха в двора на училището луковици на жълт минзухар в памет на повече от един милион еврейски деца, които са загинали в Холокоста и хиляди други деца, които са били жертви на нацистките зверства. Жълтите цветя напомнят жълтите звезди на Давид, които еврейският народ е бил принуден да носи под нацистко господство. Тяхната история никога не бива да се забравя. Засаждането на цветята е символ на приобщаването и уважението към всички хора независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност.

Категории: Начало