В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше отбелязан Световния ден на думата „Благодаря“. Учениците благодариха на своите родители и учители за грижите към тях, на приятелите си и съучениците си и на всички хора, които ги карат да се усмихват.

Казвайки „Благодаря“ ние ставаме не само по-учтиви, но и по-щастливи. Благодарете всеки ден, не само днес, за това, което имате, и което сте постигнали.

Категории: Начало