Международният ден на толерантността е част от датите в училищния календар, които учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ всяка година отбелязват. За този ден учениците от IXа клас изработиха розови лентички, символ на толерантността, с които закичиха учителите и учениците в училището. В часовете по изобразително изкуство бяха нарисувани тематични рисунки. Представителите на Ученическия съвет изготвиха послания за толерантност, които поставиха на видно място във фоайето. Учениците не пропуснаха да споделят своята добронамереност и стремеж към развитие на умения за толерантност и емпатия. Този ден донесе много радост, предизвика много емоции, усмивки и приповдигнато настроение.

Категории: Начало