С много настроение учениците от 6 А клас от клуба “Забавляваме се на английски език”заедно с учениците от 6 Б с преподаватели Калоянова и Роснева отбелязаха ежегодното празнуване на празника Helloween.Те изготвиха и представиха презентации,участваха в изработването на маски, аксесоари , сувенири и кръстословици по темата.

Празникът продължи с песни,танци и пресъздаване на старата английска традиция “Пакост или лакомство”.

Helloween 2022 донесе нови и незабравими емоции за учениците ,като същевременно разшири познанията и културният им хоризонт по отношение на един древен келтски празник, изключително популярен в англоезичния цивилизован свят.

Учениците от 8Б клас също отбелязаха празника с изготвянето на мултимедийна презентация и информационни ни табла.

Категории: Начало