22 април – Международен ден на планетата Земя!!! Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“. Поставя се фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема. Ден,отбелязан в аванс по достоен начин от учениците 1-12 клас на СУ,,Св.св. Кирил и Методий”- гр. Якоруда, като се включиха в различни инициативи-оформяне на екопътеки в местността ,,Бела Места“, подреждане на специален кът от рисунки, табла, постери и предмети, изработени от отпадъчни материали. Чрез презентация, учениците от гимназиален етап отправиха апел към всички нас- ,,Пазете Земята-тя е наш общ дом “!!!

Категории: Начало